20m² konst i Haninge kulturhus

I kulturhusets foajé finns en 20 m² stor utställningsvägg för konstnärer

I kulturhusets foajé finns en 20 m² stor utställningsvägg för konstnärer, föreningar och skolor verksamma i Haninge. Du får ställa ut under tre veckor och högst en gång per år. Alla utställare är välkomna att ordna vernissage, prata gärna med kaféet för tillgång till dryck eller något ätbart.

Att tänka på om du vill ställa ut på 20 m2 konst

Bokningar görs till konstintendent Kristyna Müller. Vi tar bokningar i den ordning vi får in dem.

kristyna.muller@haninge.se

Bokningar för perioden 1/4 – 30/6 2017 släpps 1 december 2016.
Bokningar för perioden 1/7 – 30/9 2017 släpps 1 mars 2017
Bokningar för perioden 1/10 – 31/12 2017 släpps 1 juni 2017

  • Väggens storlek är 5.70 x 3.60 meter.
  • Senast två månader innan utställningen ska du ha skickat in en skiss om vad utställningen ska innehålla samt om vernissage planeras.
  • Du får låna hammare, spik och stege. Du får bara använda den sorts spik du får av oss. Det är förbjudet att borra i väggen. Viss tejp och häftmassa kan användas.
  • Du ansvarar för att ta ner och ställa i ordning väggen till samma skick som den var innan du satte upp din konst.
  • Väggen är obevakad.
  • Utställningen bör visa tydligt vem som ställer ut och vad utställningen handlar om. Prislistor får inte sitta på väggen, däremot bör kontaktuppgifter finnas på väggen. Om du är intresserad av att sälja sina verk sker all försäljning mellan utställaren och köparen.
  • Vid vernissage får alkohol inte serveras. Om servering av tilltugg eller liknande planeras ska utställaren komma överens med kaféet i kulturhuset.
  • Om du vill arrangera program i anslutning till vernissage så ska du i god tid innan programmet skicka in en blankett om samarrangemang.
    Kontakta kultursamordnare Kristina Nyman: kristina.nyman@haninge.se

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 mars 2017