Ekonomi och försörjningsstöd

Alla som vistas i kommunen och inte kan försörja sig, kan få bistånd till sin försörjning och livsföring.

Så söker du försörjningsstöd

Om du vill ansöka om försörjningsstöd måste du ringa socialförvaltningens ekonomisektion, via kommunens växel. Du får beskriva din situation för en socialsekreterare och berätta varför du behöver hjälp. Om socialsekreteraren bedömer att du bör ansöka om försörjningsstöd, får du en ansökningsblankett och en informationsbroschyr hemskickad. Du behöver sedan lämna in ansökan och handlingar kring din ekonomi i reception på plan 1 i kommunhuset, alternativt posta din ansökan och blir efter detta erbjuden en besökstid med en socialsekreterare.

Försörjningsstöd sista alternativet

Försörjningsstödet är det yttersta skyddsnätet för de människor som inte klarar sin försörjning på annat sätt. Det är ett sista alternativ då alla andra möjligheter till egen försörjning är uttömda.

Ansökan prövas individuellt

Stödet regleras i socialtjänstlagen. Ansökan prövas individuellt utifrån den sökandes situation. Den som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, ska vara anmäld på arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt.

Provberäkna

Gör en beräkning av din ekonomi på socialstyrelsens webbplats

Inlämningstider för ansökan

Du måste lämna in din ansökan månaden innan stödet betalas ut. Ansökan lämnar du in på något av följande sätt:

1) Posta ansökan.
2) Lämna ansökan i ett kuvert i brevlådan vid Receptionen på plan 1.
3) Lämna ansökan i Receptionen på plan 1.

JANUARI (inför februari): Torsdag 18/1 – Tisdag 23/1
FEBRUARI (inför mars): Fredag 16/2 – Onsdag 21/2
MARS (inför april): Fredag 16/3 – Onsdag 21/3
APRIL (inför maj): Onsdag 18/4 – Måndag 23/4
MAJ (inför juni): Torsdag 17/5 – Tisdag 22/5
JUNI (inför juli): Måndag 18/6 – Torsdag 21/6

Postadress:
Haninge Kommun
Din/ Er socialsekreterares namn
136 81 Haninge 

Budget- och skuldrådgivning

Oavsett vilken inkomst du har kan det vara svårt att få pengarna att räcka till. Hyra, mat, kläder, hygienartiklar och nöjen kostar. Många människor i dagens Sverige sitter med trasslig ekonomi men det behöver inte vara kört bara för att du har skulder och betalningsanmärkningar.

Budget- och skuldrådgivning

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 februari 2018