Läs av vattenmätaren

Fotograf: Hans Kristiansson

Lämna din mätarställning regelbundet så kommer dina fakturor att stämma bättre med din verkliga förbrukning. Lämpligt intervall kan vara en gång i kvartalet. Enklast är det att lämna mätarställningen direkt här på hemsidan.

Lämna vattenmätarställning

Direkt här
Inloggningen görs med bank-ID

Via pappersblankett

Via e-post till vatten@haninge.se

(Ange då mätarställning, datum för avläsning och anläggningsnummer).

Förbrukningshistorik för vattenmätare


Om vattenmätaren

Det är du som fastighetsägare som läser av vattenmätaren, minst en gång per år.
Avläsningskort kommer ut i brevlådan under augusti/september.
Kommunen byter ut vattenmätaren ungefär vart tionde år.

Ansvar för vattenmätaren

Det är kommunen som äger, tillhandahåller och monterar vattenmätaren, och det är fastighetsägaren som ansvarar och sköter om den. Avstängningskranarna med kopplingar före och efter vattenmätaren är är fastighetsägarens egendom.

Undvik vattenläckage

"Många bäckar små", brukar det heta. I vattenmätningssammanhang kan det räcka med en droppande kran eller ännu värre en toalett som står och smårinner för att kostnaderna ska springa iväg.

Exempel:
Droppande kran: 15 kubikmeter/år
Stril motsvarande en sytråd: 30 kubikmeter/år
Tunn stråle motsvarande en synål: 300 kubikmeter/år
Toalett som smårinner: 700 kubikmeter/år

Backventil

I varje vattenmätare ska det finnas en inmonterad backventil som ska förhindra återströmning av vatten om ledningsnätet ute i gatan blir trycklöst. Backventilen byts ut minst vart tionde år i samband med vattenmätarbytet.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 november 2017