Markanvisningstävling Örnens väg, avslutad

Haninge kommun bjöd under våren in till en markanvisningstävling för bostadsbebyggelse vid Örnens väg i centrala Handen, en del av Haninges regionala stadskärna. Vann gjorde Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad. Det vinnande förslaget – Blomstra – har utarbetats i samarbete med arkitektfirman Krook och Tjäder och innehåller cirka 200 lägenheter.

Vinnaren av markanvisningstävlingen på Örnens väg har visat på hållbara alternativ som ett positivt inslag i kvartersmiljön. Bland annat har cykelkök och drivhus getts plats och bidrar till identitetsskapandet för området. På gårdarna uppmuntras till ett rikt socialt liv med odling, genomtänkt ljussättning och grönskande platsbildningar.

Ett centralt tema för tävlingen och för områdets utveckling var att främja den sociala gemenskapen och att bostadskvarteren ska utformas för att bidra till boendes engagemang i sitt område. Utvärdering av tävlingsbidragen har skett som en sammanvägd bedömning av såväl anbudspris och tävlingsbidragets utformning. 

 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 september 2017