Bidrag för pensionärsverksamhet

En pensionär som blåser såpbubblor

Hos äldreförvaltningen kan du söka bidrag för verksamheter riktade mot pensionärer. Det finns två olika bidrag: Grundbidrag och Övrigt bidrag. Bidragen söker ni via blankett.

Grundbidrag - pensionärsverksamhet

Bidragsberättigad är pensionärsförening som tillhör PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF (Sveriges Pensionärsförbund) eller annan pensionärsorganisation med lokal anknytning.

Grundbidraget utgår i huvudsak för att långsiktigt förbättra föreningens möjligheter att verka och utvecklas. Bidraget baseras på antalet betalande medlemmar mantalsskrivna i Haninge kommun.

Ansökan
Senast 1 februari.

Här hittar du ansökningsblanketten

Övrigt bidrag - pensionärsverksamhet

Bidragsberättade är pensionärsförening som tillhör PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF (Sveriges Pensionärsförbund) eller annan pensionärsorganisation med lokal anknytning. Bidragsberättigade kan också vara andra ideella föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Haninge kommun, som bedriver verksamhet för äldre (65+).

Ansökan
Ansök senast 1 februari.

Ansökningsblankett kommer att finnas tillgänglig under november månad.

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 januari 2016