Klimat och miljö

Fotograf: Eva Simonson

Det klimat- och miljöpolitiska programmet ger den samlade bilden av kommunens klimat- och miljöarbete och anger riktningen för de kommande årens arbete.

Programmet är uppbyggt kring de stora klimat- och miljöutmaningarna som presenteras i fyra fokusområden: Fossilfria resor och transporter, Hållbar stadsutveckling, Rent vatten och naturens mångfald samt Hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp. Till varje fokusområde har mål och etappmål formulerats.

En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Haninge kommun vill inspirera och involvera alla som bor och verkar i Haninge att göra hållbara val och bidra till att klimat- och miljömål nås. Därför har ett avsnitt om kommunikation och samverkan formulerats.

Det klimat- och miljöpolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige den 9 oktober 2017.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2017