Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva något behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens. Olika tillstånd behövs beroende på vad du ska göra.

Här kan du läsa om hur du går tillväga beroende på vilken typ av åtgärd du vill genomföra samt hitta information kring vad en ansökan eller anmälan behöver innehålla.

Vill du lämna in en bygglovsansökan?

Läs hur du gör en bygglovsansökan här

Om du vill lämna in kompletteringar till ett pågående ärende kan dessa skickas in antingen digitalt till teambygglov@haninge.se eller per post till:

Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen, Bygglovsavdelningen
136 81 Haninge kommun

Plan- och byggcenter

Haninges Plan- och byggcenter kan du kontakta för att snabbt få information och service i ärenden som rör plan-, bygglovs-, lantmäteri-, kart- och mätärenden.

De svarar bygglovsvägledare på allmänna frågor om bland annt planbesked, nybyggnadskartor, bygglov, förhandsbesked, strandskydd, planbestämmelser, ansökningshandlingar, fastighetsregistret.

Exempel på frågor som du kan få svar på:

  • Behöver jag bygglov?
  • Hur stor är min byggrätt?
  • Vilka regler gäller för en friggebod?
  • Vem äger en viss fastighet?
  • Hur ansöker jag om lantmäteriförrättning?
  • Hur ansöker jag om planbesked?
  • Hur ansöker jag om bygg-, rivnings- eller marklov samt strandskyddsdispens?
  • Är min ansökan och ritningar kompletta?
  • Frågor, synpunkter och klagomål, dock inte för pågående ärenden

Söker du ritningar, bygglovshandlingar, lantmäterihandlingar eller en detaljplan och planbestämmelser?

Kontakta då Plan- och byggcenter, gärna via e-post. Uppge fastighetens adress och om möjligt även fastighetsbeteckning, så skickar vi information och handlingar digitalt eller per post.

För ritningar använd digitala bygglovsarkivet

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 januari 2017