Natur- och kulturguidningar

Haninge har en fantastisk och omväxlande natur med höga natur- och kulturvärden. För att du ska få möjlighet att uppleva och lära dig mer om Haninges natur- och kulturmiljöer arrangerar kommunen guidningar för allmänheten.

Haninge_naturguidningar_mar18_poster_A3_slut.pdf

Nu är nya programmet ute!

Välkommen att följa med på guidningar i Haninges natur! Här finns många spännande turer som till exempel ugglelyssning och fjärilsguidning på Gålö, arkeologiska undersökningar på Jordbro gravfält eller fågel- och blomstervandringar i Sandemar. Hämta ditt ex av programbladet på något av våra bibliotek, i Tyresta naturum eller i Kommunhuset. Eller ladda ner programmet här!

Alla guidningar, där inget annat anges, är gratis och kräver ingen föranmälan. Guidningarna genomförs oavsett väder och oavsett antal deltagare. Angivna busstider gäller med reservation för ändringar i tidtabellerna. Tänk på att ta på kläder efter väder.

Nästa programpunkt är en uggleguidning torsdag 1 mars.


 Så arbetar kommunen med naturvård

Naturvården syftar till att naturvärden, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Vi vill också sprida kunskap och förståelse, och samtidigt möta behoven som människor har av att använda naturen.

Naturvården i Haninge kommun

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 september 2017