Tidigare kulturstipendiater

Haninge kommuns kulturpris har delats ut sedan 1996. Här kan du se de tre senaste årens stipendiater.

2015


Gunnel Stenqvist, meritstipendium, 10 000 kronor
Gunnel Stenqvist tilldelas Haninge kommuns meritstipendium 2015 för sitt mångåriga och hängivna arbete att bevara och aktualisera det rika arvet efter författaren och kulturpersonligheten Fredrika Bremer. Som dynamisk ordförande för Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier är hon drivande i arbetet med att skapa kulturella upplevelser. Bland aktuella exempel där Gunnels engagemang är centralt ses slottsvidningar, Fredrikadagen å Årsta slott och den nyproducerade slottsstigen som berättar både om Fredrika och om Årsta-traktens historia. Med en unik förmåga, ett stort ideellt engagemang och med stor idérikedom lyckas Gunnel Stenqvist väcka intresse och sprida kunskap om Fredrika Bremers liv och verk- och därigenom även Årsta slott som spelade en viktig roll i Fredrikas liv.


Andreas Benson, ungdomsstipendium, 10 000 kr
Andreas Benson tilldelas Haninge kommuns ungdomsstipendium 2015 a 10 000 för att därigenom ges möjlighet att kunna dokumentera sitt musicerande på ett kvalitativt sätt. Andreas studerar klassisk gitarr vid Kungliga musikhögskolan och är en utomordentligt skicklig gitarrist med en unik förmåga att vara bäst när det gäller. Repertoaren sträcker sig främst från renässans och framåt. Han är en mycket spontan musiker som ofta överraskar. Haninge kommun vill gärna genom stipendiet stödja Andreas i hans musikaliska utveckling och i hans möjligheter att nå ut med sitt gitarrspel.


Felicia Alsterhed, ungdomsstipendium, 10 000 kr
Felicia Alsterhed tilldelas Haninge kommuns ungdomsstipendium 2015 för att ges möjlighet att fortsätta utveckla sitt bildspråk. Hon bjuder in publiken att tycka till om hennes fotografier och hon vill genom sitt fotande berätta en historia. Felicia utövar en konst med sitt fotograferande, och förmedlar sinnesstämningar i bilder. Felicia har en förmåga att vara kreativ i sitt fotograferande och hon är normkritisk i fotografierna för att försöka ändra på stereotyper och normer i samhället. Felicia brinner för berättandet i sina fotografier genom uttryck.


Ulrika Zettersten, arbetsstipendium, 30 000 kr
Ulrika Zettersten tilldelas Haninge kommuns arbetsstipendium 2015 för att ges möjlighet att ge ut en bok om röst- och talteknik kopplat till praktisk retorik och kommunikationsvetenskap. Ulrika är en mycket skicklig sångpedagog och estetisk logonom som på ett inspirerande och kreativt sätt jobbar med röstvård för de som har rösten som uttrycksmedel. Ulrika är en älskvärd och seriös person som har ett starkt berättarperspektiv i sitt arbete och som brinner för det hon tar sig för. Haninge kommun är mycket glada över att kunna ge henne ett stipendium för att kunna genomföra detta intressanta bokprojekt.

2014


Anton Markgren, ungdomsstipendium, 10 000 kr

Anton får kommunens arbetsstipendium för fortsatt arbete inom filmproduktion. Anton går för närvarande andra året på ett treårigt program inom film och tv-produktion med inriktning på film på Högskolan i Dalarna. Anton är en av skaparna av dokumentärfilmen om Laziz Sharifov "Laziz – Svensk Mästare". Filmen visades på filmfestivalen på Lakeside och Fredrika Bremergymnasiet. Anton är lösningsfokuserad och visar stor samarbetsförmåga. Han är mycket målmedveten och har ett öga för dokumentärt berättande. Anton har stor potential att komma långt inom filmproduktion.


Daniel Fredriksson, arbetsstipendium, 20 000 kronor

Daniel tilldelas Haninge kommuns arbetsstipendium à 20 000 kronor för att kunna fortsätta sitt grävande i Haninges folkmusikmylla. Trots att Daniel bara bott fyra år i Haninge har han, vid sidan om andra konsert- inspelnings- och forskningsprojekt, redan funnit många lokala folkmusikskatter. Han har hittat olika trådar, bl.a. med samhälls- och genusperspektiv, att spinna vidare på. Detta skall utmynna i en konsert med både musik och ord som uttrycksmedel.


Maria Maia Dietrichson, ungdomsstipendium, 10 000 kr

Maia tilldelas Haninge kommuns ungdomsstipendium à 10 000 kr för en vidareutveckling av hennes sceniska arbete som låtskrivare, artist och konstnär. Maia är en stark låtskrivare med ett personligt uttryck och med en nerv som berör. Hon har genom en hög konstnärlig ambition, tydligt fokus och kreativa uttryck en förmåga att skapa nya visuella och musikaliska världar som speglar vår samtid. Rent sceniskt arbetar Maia efter en idé om ett multimedialt konstverk som händer i stunden, där konst och musik förenas till en större helhet.


Kulturföreningen Musikcentralen, meritstipendium, 10 000 kr

Musikcentralen tilldelas Haninge kommuns meritstipendium à 10 000 kr för en betydande och långvarig musikverksamhet i kommunen. Sedan starten i början av 1980-talet har över 100 band med olika musikstilar erbjudits möjlighet att repetera och spela i föreningens lokaler. Sedan 1998 har föreningen även arrangerat den välbesökta festivalen Tungelsta trädgårdsrock vilken har varit en uppskattad samlingspunkt för alla Tungelstabor. Evenemanget har årligen samlat kring 1000 besökare och har genomförts på ett välorganiserat sätt. Föreningen, som är en aktiv och betydelsefull kraft i kommunens musikliv, är därför en mycket värdig mottagare av Haninge kommuns meritstipendium 2014.


Sarah Yasdani, ungdomsstipendium à 10 000 kr

Sarah tilldelas Haninge kommuns ungdomsstipendium à 10 000 kr för fortsatt konstnärlig utveckling. Sarah är en begåvad ung konstnär med en egen självständig röst. Genom sina konstverk har hon visat prov på såväl teoretiskt kunnande som praktiskt handlag, och med en stark tilltro till sin egen känsla sticker hon ut i mängden. Sarah är redan på väg ut i världen och vi är säkra på att vi kommer att få se mer av henne.

2013


Martin Bejarano Wahlgren, arbetsstipendium, 30 000 kronor

Martin får kommunens arbetsstipendium för fortsatt arbete och vidareutveckling inom musikområdet. Martin är sångare, gitarrist och pianist. Han skriver, mixar och producerar själv. Utmärkande för Martin är hans melodiska talang, hans spelglädje och hans många uppslag till nya låtar och texter. De som känner Martin väl menar att han är extremt ambitiös och begåvad och att hans musikaliska utveckling går rasande snabbt.


Elena Reznikova Elena Reznikova, ungdomsstipendium, 10 000 kr

Elena mottar kommunens ungdomsstipendium för att utvecklas ytterligare som pianist genom att delta i internationella masterclasses och sommarkurser. Hon började spela piano redan vid 4 års ålder och har nu nått en mycket hög nivå i sitt spel. Med en ovanligt stor begåvning samt hårt och medvetet arbete under många år, har Elena nu en teknisk spelskicklighet som är alldeles speciell. Det kombinerat med stor musikalitet och bredd inom den klassiska musiken gör henne till en mycket värdig mottagare av årets ungdomsstipendium.


RoJ-teatern, Rojteatern, meritstipendium, 10 000 kr

Kommunens meritstipendium tilldelas RoJ-teatern för deras 30-åriga ideella teaterverksamhet. RoJ-teatern har sedan starten 1983 engagerat många kommuninvånare såväl på som bakom scenen och bjudit publiken på många omtyckta och genomarbetade föreställningar. Teatern har producerat både klassiska och nyskrivna pjäser som oftast handlar om livet och de fördomar vi möter. Med sitt medlemsengagemang får de år efter år nytillskott i föreningen. De arbetar med devisen att det är medlemmarna som driver föreningen – teatern och kulturevenemangen – framåt mot nya mål.


Ytterligare en stipendiat var utsedd men personen i fråga har avböjt att ta emot kulturstipendiet.

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 januari 2017