Bra att veta om Musikskolan

Fotograf: mostphotos

Prova på instrument gratis

Efter att man anmält sig till en kurs får man lov att prova ett instrument eller sjunga i kören en gång innan man bestämmer sig för om man vill fortsätta eller inte.

Närvaro/frånvaro

Målsman måste anmäla all frånvaro till läraren eller musikskolans expedition. Ämneskurserna planeras normalt för 28 speltillfällen per läsår och vi garanterar 26 tillfällen. Om en elev är sjuk eller på annat sätt missar sin lektion, räknas den ändå som ett lektionstillfälle och kan inte återfås.

Uppsägning av plats i musikskolan

För att fortsätta på Musikskolan ska målsman göra en återanmälan på målsmans konto på Studyalong. Gör målsman ingen återanmälan för fortsatta lektioner i Studyalong i början av juni inför höstterminen och början av december inför vårterminen, förlorar man sin plats.

Undervisningslängd och framträdanden

Vanligtvis sker nybörjarundervisningen i grupp men kan sedan variera beroende på ålder och instrument. Musikskolan anordnar en rad olika konserter och andra uppspelningar under året för att ge alla elever tillfälle att medverka. Ensemble, kör, orkester och kammarmusik ingår som en viktig del i utbildningen, därför ser vi gärna att eleven är med vid dessa tillfällen samt vid de förberedande repetitionerna.

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017