Kommande utställningar

Utställning 10 februari – 11 mars 2018

Spektra – sannolika historier
med Jorun Jonasson och Sara Wallgren

En utställning på tema kring feministisk historieskrivning. Hur har historien påverkat kvinnors roll och kvinnors skapande? Möt två konstnärers uttolkningar och forskande perspektiv på bortträngande av kvinnor.


Utställning 24 mars – 3 juni 2018

Platslös, platslösare, platslösast (Atopotatos)
av Paula Urbano

En utställning på tema migration. Paula Urbano har svenskt-chilenskt påbrå och i utställningen får vi följa hennes egen och andras upplevelser av flytt, flykt, delat medborgarskap och sökande efter ursprung. I många av Paula Urbanos verk finns även referenser till författare som Miguel Cervantes och Sarah Kane vilka skapar egna spåratt följa.

Vilka rum hamnar en i filosofiskt och konkret när en flyr eller byter hemland? Vem är en och vem blir en?

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 januari 2018