Skapande skola 2017/2018

Främja läsning via konsten? Närma er klimatfrågan via teater? Använd digitala verktyg för ljud och musikskapande? Granska normer i spel? Dansa er igenom mattelektionerna eller låt eleverna bli deckarförfattare, arkitekter, kompositörer eller cirkusartister för en dag? Kulturella och konstnärliga upplevelser kan vara en väg till såväl måluppfyllelse som integration och personlig utveckling för den enskilde eleven.

Haninge kommun har av Kulturrådet blivit tilldelade 1, 5 miljon för skapande skola för läsåret 2017/18. I vår ansökan strävar vi efter att skapande skola insatserna ska öka tillgången till kultur hos eleverna och göra den mer jämlik. Vi vill försöka komma ifrån att projekten blir "happenings" vid något enstaka tillfälle, och istället jobba för att projekten ska planeras över längre tid och knytas till ett eller flera ämnen och att det är förankrat hos eleverna.

Skapande skola medel ska fördelas ut till alla skolor som i dialog med eleverna planerar utifrån sina önskemål och behov av Skapande skola-insats. Skapande skola ska öppna nya världar till att få uppleva och att själva skapa. Det kan vara inom teater, dans, konst, musik, film och litteratur.

Godkända aktörer inom Skapande skola

Se godkända Skapande skola-aktörer

Nytt för läsåret 2017/2018

Vad som är nytt för i år är att Kulturrådet har valt att prioritera vissa grupper av elever "om bidragssumman fördelas lika mellan alla elever riskerar bidraget att urholkas. Vi vet att klyftorna mellan skolorna ökar och att tillgången till konst och kultur inte är jämlik. Därför kommer Kulturrådet i årets bidragsgivning särskilt att titta på hur skolhuvudmannen prioriterar sina insatser som kan utjämna detta. Det kan tillexempel innebära att större andel av bidraget går till en skola i ett socioekonomiskt svagt område eller att huvudmannen satsar på endast ett stadium/en årskurs där insatserna förväntas ha särskild betydelse".

Filmsatsning på fyra skolor

Som en del i skapande skola kommer vi att prioritera fyra skolor där behovet av Skapande skola är större genom en filmsatsning. Dessa skolor är Höglundaskolan, Kvarnbäcksskolan, Brandbergsskolan och Åbyskolan som ligger i socioekonomiskt utsatta områden. Eleverna på dessa skolor har inte möjlighet att ta del av konst och kultur på lika villkor, varken inom ramen för skolan eller på fritiden.

Under läsåret kommer en filmsatsning genom skapande skola genomföras på dessa skolor som nämns ovan.

Viktiga datum

Redovisning av skapande skola insats

Skolan ska redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka effekter och resultat har det gett och vilka aktörer har anlitats. Redovisningen görs i blanketten senast 8 juni 2018 och mejlas till Pär Olsson:

par.olsson@haninge.se

Blankett för redovisning kommer inom kort.


Om Skapande Skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Läs mer på Kulturrådets sida om Skapande skola

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 november 2017