Våra friluftsområden.

En familj som tar en fika i skogen. Foto: Fredrik Hjerling Fotograf: Fredrik Hjerling

Hanveden, Västerhaninge

Hanveden, en så kallad värdekärna för djur- och växtlivet, är ett stort grönområde på Södertörn med motionsspår och vandringsleder samt skidspår vintertid. Här finns vidsträckta och karga hällmarksområden, myrmarker, idylliska skogssjöar och gamla granskogar med gott om svamp och bär. Längsta elljusspåret i Stockholmsområdet utgår från Hanvedens IP. Du når det från Västerhaninge. I området finns Nytorps ängar med stora fria ytor för rekreation, sjön Öran samt Tornberget (110 m - Södertörns högsta berg.)

Spårcentral finns vid Hanvedens IP. Man kan också komma in i området från flera håll, men P-möjligheterna är då begränsade.

Hitta till Hanheden

Buss via Nynäsvägen - hållplats Hanveden. Se SL:s hemsida.


Muskö

På Grytholmen och området intill Muskö skola finns motionsspår och strövområden, nära havet med möjlighet till bad och fiske. Muskö Hembygdsförening disponerar viss del av Grytholmen. Badplats finns också vid Bruket. De betade strandängarna vid Arbottna har höga naturvärden och ligger inom promenadavstånd från kyrkan.

Hitta till Muskö

Bussar trafikerar Muskö, med anslutning till pendeltåget i Ösmo (var och varannan timme, på helgerna något glesare). Med buss och pendeltåg tar resan cirka 1 timme till Handens centrum och 1 timme och 15 min till Stockholm. Till Nynäshamn tar det cirka 40 minuter med buss och tåg. Med bil tar resan cirka 1 timme till Stockholm.

Muskö når du via en tre kilometer lång vägtunnel. Sväng av vid Ösmorondellen på Nynäsvägen.


Rudans friluftsområde

I Rudans friluftsområde finns motionsspår och vandringsleder, vintertid finns konstsnö. Varje vinter plogas en skridskobana på sjön Rudan.

Läs mer om Rudans friluftsområde här


Skutans rekreationsområde

Vid Skutan finns en vacker, naturligt upptrampad naturstig som är cirka 2,3 km lång. Stigen innehåller 14 olika stationer med intressant information om djurliv, skogs- och viltvård. Dessutom finns ett fågeltorn, grillplats, vindskydd och utsiktsplatser. Områdets parkering, vägen till fågeltornet och själva tornet är handikappanpassade.

Hitta till Skutan

Infarten till Skutans gård ligger söder om Brandbergen, utefter gamla Dalarövägen. Kollektivt åker man buss 839 och stiger av på hållplatsen Svartbäcksvägen.


Tyresta by

Tyresta by ligger vid Tyresta nationalpark. Förutom stora strövområden i orörd vildmark finns även motionsspår, servering, raststuga, lanthandel och gård med hästar.

naturum, Nationalparkernas hus

Här ligger också naturum, Nationalparkernas hus, ett av Sveriges större naturum. Det är byggt som en Sverigekarta och beskriver landets samtliga nationalparker.

Läs mer om Tyresta nationalpark, naturreservat, naturum med mera

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 november 2017