Sök bidrag för lovaktiviteter

Fotograf: Mostphotos

Nu är det dags att ansöka om bidrag för lovaktiviteter för 2018. Vilka aktiviteter kan din förening eller verksamhet erbjuda Haninges barn och unga kommande skollov?

Haninge kommun kommer att fördela bidrag till föreningar och kommunala verksamheter för att utveckla och genomföra lovaktiviteter för kommunens barn och unga mellan 6 och 15 år. Satsningen är ett initiativ av regeringen och Haninge kommun fördelar de medel som kommunen har möjlighet att rekvirera hos staten.

Kriterier för att bli beviljad medel:

  • att aktiviteterna arrangeras på något av skolloven
  • aktiviteterna är kostnadsfria
  • erbjuds barn mellan 6 och 15 år
  • att alla barn som deltar behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

Viktigt är dessutom att er verksamhet attraherar både flickor och pojkar samt att aktiviteten är integrationsfrämjande och utgör en kontaktyta för barn med olika social bakgrund. Från Haninge kommuns sida ser vi gärna fler verksamheter som uppmärksammar jämställdhet mellan könen och ungdomar med funktionsnedsättning och särskilda behov. Samverkan mellan kommunal verksamhet och föreningsliv samt samverkan mellan lokala föreningar ses också som positivt.

Tidsplan

En preliminär tidsplan för kommunens arbete med lovsmedlen 2018 ser ut som följande:

  • Januari – En digital blankett för ansökan öppnar på kommunens hemsida
  • Sista dag att lämna in ansökan är 15 februari
  • Besked om bidrag ges till ansökande görs senast 31 mars
Ansökningsformulär till lovaktiviteter

Alla frågor markerade med en stjärna* är obligatoriska och måste fyllas i för att din ansökan ska gå att skicka iväg.

Vi är:* Vi är:*

När du klickat på 'Skicka din ansökan' ska du komma till en bekräftelsesida. Om du inte gör det har du förmodligen missat att svara på en obligatorisk fråga. Fyll då i den och försök igen.

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 januari 2018