Bidrag för pensionärsverksamhet

Foto: Mostphotos Fotograf: Mostphotos

Hos äldreförvaltningen kan du söka bidrag för verksamheter riktade mot pensionärer. Det finns två olika bidrag: Grundbidrag och Övrigt bidrag. Bidragen söker ni via blankett.

Grundbidrag - pensionärsverksamhet

Bidragsberättigad är pensionärsförening som tillhör PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF (Sveriges Pensionärsförbund) eller annan pensionärsorganisation med lokal anknytning.

Grundbidraget utgår i huvudsak för att långsiktigt förbättra föreningens möjligheter att verka och utvecklas. Bidraget baseras på antalet betalande medlemmar mantalsskrivna i Haninge kommun.

Ansökan
Senast 1 februari.

Här hittar du ansökningsblanketten


Övrigt bidrag - pensionärsverksamhet

Syftet med Övrigt bidrag är att stimulera äldre till ökad aktivitet, bättre hälsa och social gemenskap. Övrigt bidrag kan även användas för att stimulera till deltagande inom ramen för äldreförvaltningens åtaganden.

Bidragsberättigad är pensionärsförening som tillhör PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF (Sveriges Pensionärsförbund) eller annan pensionärsorganisation med lokal anknytning. Bidragsberättigade kan också vara andra ideella föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Haninge kommun, som bedriver verksamhet för äldre (65+).

Ansökan

Ansök senast 1 februari.

Här hittar du ansökningsblanketten Övrigt bidrag för penionärsverksamhet

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 november 2017