Parkering

Fotograf: Mostphotos

Här kan du läsa om hur du söker parkeringstillstånd, var infartsparkeringarna finns och vilka parkeringsregler som gäller i kommunen. Den 1 februari inleder vi en satsning för bättre tillgänglighet i stadsdelen Vega med införsel av parkeringsavgift på Barents väg och Vardövägen. Läs mer om detta i foldern i höger kolumn.

De stora byggarbetena som sker vid Haningeterrassen medför vissa förändringar för parkeringsplatserna i området. Sedan maj 2016 är parkeringsplatserna intill den gamla bussterminalen bortagna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 januari 2018