Vi som arbetar på överförmyndarenheten

Enhetschef

Niklas Näslund
niklas.naslund@haninge.se

Förvaltningsjurist och nämndsekreterare

Fredrik Fahlander
fredrik.fahlander@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 1

Överförmyndarhandläggare

Vid allmänna frågor där du inte vet vilken handläggare som ansvarar, maila till overformyndaren@haninge.se

Om du har namnet på handläggaren kan du kontakta dem på adresserna nedan:

Karin Karlsson
karin.karlsson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 14 (män), dag 21 och dag 23

Ann-Sofie Jansson
ann-sofie.jansson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 6, dag 18 och dag 24 (män)

Anna Pennanen
anna.pennanen@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 7, dag 10 och dag 24 (kvinnor)

Labiba Daoudi
labiba.daoudi@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 14 (kvinnor), dag 20,  dag 25 och dag 28 (kvinnor)

Sofia Karlsson
sofia.karlsson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 8, dag 17 och dag 27 (kvinnor)

Nathalie Bothén
nathalie.bothen@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 12, dag 26 och dag 31

Rebecca Hollander
rebecca.hollander@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 2, dag 9 (män), dag 15 och dag 29 (kvinnor)

Malin Åberg
malin.aberg@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 5, dag 13 och dag 29 (män)

Romina Qadar
romina.qadar@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 3, dag 9 (kvinnor), dag 11 och dag 16 

Carina Illner
carina.illner@haninge.se 

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 4, dag 19 och dag 30 (män)

Granskare

Assistent

Rekryteringssamordnare

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2018