Kvalitetsdeklarerade tjänster för Överförmyndare

Haninge kommun har kvalitetsdeklarerat ett antal tjänster, för att du skall veta vad du har att förvänta dig av vår service inom olika områden. Syftet är att kvalitetsdeklarerade tjänster ska göra medborgare och brukare nöjdare.

Omkring 25 procent av Sveriges kommuner har kvalitetsdeklarerade tjänster, men de går under olika namn såsom tjänstegarantier, servicegarantier med mera.

Kvalitetsdeklarerad tjänst Överförmyndare

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 augusti 2017