Har du klagomål på en god man eller förvaltare?

Överförmyndarenheten har tillsyn över ställföreträdare (det vill säga god man och förvaltare). I tillsynen ingår att granska hur ställföreträdaren förvaltar huvudmannens egendom och i övrigt sköter uppdraget. För att enheten ska få kännedom om hur ställföreträdaren sköter uppdraget är enheten beroende av information från personer som kommer i kontakt med ställföreträdaren.

Har synpunkter på hur en ställföreträdare sköter sitt uppdrag rekommenderar vi dig att i första hand att ta kontakt med ställföreträdaren. Kommer ni inte fram till någon lösning kan du i andra hand vända dig till överförmyndarnämnden.

Ett klagomål på en ställföreträdare ska lämnas skriftligen till enheten. Kom ihåg att underteckna och datera din skrivelse. Lämna gärna kontaktuppgifter om vi behöver komma i kontakt med dig.

När enheten får in ditt klagomål skickar enheten en kopia av din skrivelse till ställföreträdaren. Ställföreträdaren får möjlighet att bemöta klagomålet. Det är därför viktigt att du tar upp konkreta exempel på vad ditt klagomål rör. När ställföreträdaren har yttrat sig eller tidsfristen har passerat kommer enheten att utreda klagomålet. Utredningen kan innebära att enheten kontaktar huvudmannens anhöriga, boende eller andra myndighetspersoner.

Om utredningen av klagomålet visar på att ställföreträdaren är olämplig att vara kvar i uppdraget är det nämnden som fattar beslut om byte av ställföreträdare.

Har du några ytterligare frågor är du välkommen att kontakta enheten.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 augusti 2017