Granskningsläget

Årsräkningar för år 2017 kommer att granskas så här:

Ett antal årsräkningar kommer att väljas ut för djupgranskning. Dessa kommer att granskas med prioritet av en granskningsgrupp bestående av tre personer. om du är utvald för djupgranskning, har du redan före årsskiftet fått ett särskilt meddelande om det. 

Årsräkningar som omfattas av så kallad normalgranskning granskas med följande prioritet av alla handläggare på överförmyndarenheten:

  1. Årsräkningar som har lämnats in av ställföreträdare som redovisar för första gången eller av ställföreträdare som fick anmärkning år 2017, granskas med förtur.
  2.  Därefter granskas alla årsräkningar i den ordning de har kommit in till nämnden.

Observera att om en årsräkning är bristfällig eller om till exempel verifikationer saknas begär överförmyndarenheten in komplettering. Granskningen av årsräkningen kommer då att påbörjas först i ett senare skede.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 januari 2018