Godmansföreningar

I Sverige finns ett flertal föreningar där du som är god man eller förvaltare kan bli medlem. Föreningarna kan erbjuda stöd och kunskapsutveckling genom exempelvis anordnande av föredrag, informations- och diskussionsträffar. I Stockholmsområdet finns det två godmans- och förvaltarföreningar, Södertörn och Stockholm.

Godmansföreningen Södertörn arrangerar utbildningar med jämna mellanrum. Läs mer på deras hemsida under kurser/träffar.

Observera att föreningarna är fristående och att de inte har någon koppling till kommunen eller till överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 augusti 2017