För myndigheter och intresseorganisationer med flera

Södertörns överförmyndarnämnd informerar gärna myndigheter och intresseorganisationer med flera om överförmyndarnämndens verksamhet.

För mer information kontakta
Rebecca Hollander
rebecca.hollander@haninge.se

Ange i ditt e-postbrev viken typ av information ni efterfrågar, vilken målgruppen är, önskemål om datum, tid och plats för informationen samt kontaktuppgifter.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 augusti 2017