E-Wärna

God man eller förvaltare för myndiga personer - digital årsräkning

Nämnden hoppas på att under 2018 kunna erbjuda alla ställföreträdare att föra sin kassabok digitalt i ett datasystem som heter E-Wärna. Programmet öppnas upp på en egen hemsida. Efter det att år 2018 har passerat kan kassaboken med en knapptryckning överföras till en årsräkningsblankett i systemet. Årsräkningen lämnas sedan in digitalt tillsammans med kassaboken och de bilagor som du själv har scannat in och bifogat till kassaboken. Första årsräkningen att lämnas in via E-wärna kommer alltså troligtvis att avse räkenskapsåret 2018 med inlämning före den 1 mars 2019.

En länk till det nya systemet kommer då att finnas på denna sida. Här kommer det också att läggas upp instruktionsmaterial. För att kunna logga in i E-Wärna behöver du ha e-legitimation.

God man för ensamkommande barn - digital redogörelse/arvodesräkning

Inom kort kommer nämnden att kunna erbjuda alla gode män för ensamkommande barn att lämna in kvartalsredogörelser digitalt i ett datasystem som heter E-Wärna.

En länk till det nya systemet kommer inom kort att finnas på denna sida. Här kommer det också att läggas upp instruktionsmaterial. För att kunna logga in i E-Wärna behöver du ha e-legitimation.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 februari 2018