Arvode - specifikation av utbetalt arvode

Information om hur man får sin lönespecifiaktion avseende utbetalda arvoden

Som ställföreträdare får du ingen specifikation hemskickad från kommunen på de utbetalningar av arvoden som skett från kommunens sida.

Du kan dock lätt få fram dessa genom att logga in på Handelsbankens hemsida via länken nedan. Förutsättningen är att du tidigare registrerat ditt konto (se fliken "Arvode - få ditt arvode till rätt konto" om hur du gör det).

Inloggning Handelsbanken för lönespecifikation

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 november 2017