Arvode - få ditt arvode till rätt konto

Se till att registrera ditt konto

När kommunen ska betala ditt arvode behöver du anmäla vilket konto du vill få arvodet insatt på.

Tänk på att även du som har Handelsbanken som bank måste göra detta för att arvodet ska betalas ut till dig.

Du kan registrera ditt lönekonto på något av följande sätt:

Online:

 1. Gå in på hemsidan: 
  https://lut.visma.com/websalary/shb/Register.aspx
 2. Registrera ditt personnummer som 19xxxxxxxxxx (tolv siffror i en följd)
 3. Registrera din e-postadress (den du vanligast använder)
 4. Ange kundnummer, 01360
 5. Läs igenom och godkänn personuppgiftslagen
 6. Tryck på skicka.
 7. Du har nu fått ett nytt mejl till din e-postadress med ett lösenord och en länk. Logga in via den länken. (Eller logga in via denna länk: 
  https://lut.visma.com/websalary/shb/Logon.aspx 
  Spara denna sida som favorit då det är här du kommer att se din arvodesspecifikation från och med oktober 2013.
 8. Skriv in ditt personnummer, tolv siffror i en rad utan streck (19ååmmddxxxx)
 9. Lösenord är lika med den aktiveringskod du erhållit i e-postbrevet.
 10. Ange Clearingnummer och Kontonummer

11. Klicka på Spara, Din registrering är nu komplett


Vid problem med inloggning/anmälan om lönekonto

Kontakta i första hand kontakta Handelsbankens lönesupport via email infosvar@handelsbanken.se eller shb-support.enterpriseab@visma.com alternativt på telefon:     0771-772 200, välj tonval 1.


Blankett: 

Skriv ut och fyll i blanketten nedan. Blanketten skickar (eller lämnar) du till Handelsbanken i Haninge Centrum.

Kontoanmälan lönekonto.pdf


Besök: Besök Handelsbankens kontor i Haninge centrum.


När betalas mitt arvode ut av kommunen?

Om kommunen står för arvodet avgör beslutsdatumet vilken månad utbetalning sker. Beslut fattade efter den 11:e i månaden innebär utbetalning nästföljande månad.

Vad händer om jag inte anmäler mitt bankkonto i tid? 

Om du inte anmäler ditt bankkonto i tid kommer du att få en bankgiroutbetalningsavi hemskickad via post, vilken du kan få betala en avgift för att lösa in.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 oktober 2017