Ställföreträdares semester

Vad gäller för ställföreträdare som ska resa bort på semester?

Givetvis kan en god man/förvaltare åka på semester. Vi uppmanar våra ställföreträdare att förbereda ordentligt inför semestern och informera berörda parter om den (exempelvis hur länge han/hon kommer att vara borta och hur man eventuellt kan nå ställföreträdare om något akut skulle inträffa).

Ställföreträdaren bör planera inför resan genom att se till att det exempelvis finns extra matpengar/fickpengar till huvudmannen under frånvaron och att eventuella räkningar som kommer att förfalla under semestern läggs in innan avresa.

Kanske har man någon bekant/blomvakt som har möjlighet att ta hand om eller skicka vidare viktig post som dyker upp under semestern. Om du är borta mer än några få veckor behöver du se över möjligheten till detta alternativt om det går och är rimligt att tillfälligt eftersända din post dit där du vistas.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2018