Skicka års- och sluträkningar i original

Överförmyndarnämnden tar inte emot ekonomiska redovisningar per e-post eller fax.

Överförmyndarnämnden kan inte ta emot ekonomiska redovisningar, exempelvis års- och sluträkningar, via e-post eller fax. Redovisningsblanketterna måste vara undertecknade och inskickade via vanlig post, i original.

Redovisningar som skickas in per e-post eller fax registreras inte som inkommen upprättad redovisning. Det innebär att överförmyndarnämnden kommer fortsätta att begära in redovisningen och att ställföreträdaren riskerar vitesföreläggande.

Bilagor till redovisningarna ska skickas tillsammans med redovisningsblanketten. Bilagorna ska skickas in i kopior. Ställföreträdaren ska behålla bilagorna i original.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2018