Lönespecifikation

Hur du får specifikation av ditt arvode

När arvode betalas ut från Södertörns överförmyndarnämnd (Haninge kommun) får du ingen lönespecifikation utskickad.

Om du vill se specifikation av utbetalningen behöver du gå in på Handelsbankens hemsida och söka upp den utbetalningsmånad du vill få specificerad.

Länk till inloggningssidan: 
https://lut.visma.com/websalary/shb/Logon.aspx 

För uppgifter om supportnummer om något inte fungerar på sidan, se 

http://haninge.se/sodertorns-overformyndarnamnd/arvode----fa-ditt-arvode-till-ratt-konto/

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2018