Godmansföreningen Södertörn erbjuder utbildning

Godmansföreningen i Södertörn erbjuder en utbildning till dig som är god man eller förvaltare. Under utbiidlnignen kommer du att få lära dig mer om de olika delarna i uppdraget och om de olika regelverk som styr. Utbildnignen äger rum i Södertälje och sista dag för anmälan är den 20 september 2017.

Läs mer på föreningens hemsida

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 september 2017