Svar på e-post till nämnden

Förhöjd arbetsbelastning

Det är för närvarande årsräkningstider. Den stora inströmningen av årsräkningar medför att arbetsbelastningen på nämnden är extra hög. Du kommer att få bekräftelse på att din e-post har kommit fram till nämnden. Därefter kommer din fråga att besvaras så snart som möjligt.

Nämnden har ingen möjlighet att besvara frågor som rör

  • om din årsräkning kommit in, eller
  • din intresseanmälan rörande uppdrag har kommit in till nämnden.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 mars 2016