Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivning är en verksamhet som består av samtal som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden. Familjerådgivningen tar emot såväl heterosexuella som samkönade par. Kontakten är frivillig och det finns möjlighet att vara anonym. Inga journaler förs. Personalen har tystnadsplikt.

Verksamheten ska präglas av gott bemötande, respekt, integritet och objektivitet. Ditt/ert behov ska stå i centrum för rådgivningen och du/ni ska alltid känna dig/er trygga med rådgivningen och den familjerådgivare som utför tjänsten. Alla familjerådgivare har minst akademisk grundexamen och har godkänts av Haninge kommun.

Vem kan få familjerådgivning?

Alla Haningebor som önskar familjerådgivning ska erbjudas samtal. Minst en av parterna ska vara bosatt i Haninge för att ha rätt till familjerådgivning. Ni erbjuds upp till fem samtal med möjlighet till förlängning med ytterligare tre.

Vad kostar det?

Varje samtal kostar 290 kronor. Avgiften betalas direkt vid besöket.

Väntetid

Väntetiden för ett första besök får inte överstiga två veckor och inledande krissamtal ska erbjudas med kort varsel, högst fem arbetsdagar.

Välj familjerådgivare

Från och med den 1 februari 2013 har Haninge kommun kundval när det gäller familjerådgivning. Ni väljer själva utförare, tar kontakt och avtalar tid för ett inledande samtal.

Den som inte vill eller kan välja hänvisas under 2014 till AB Aktiv Familjerådgivning AFR. Haninge kommun bedriver inte familjerådgivning i egen regi.

Familjerådgivare får inte tacka nej till någon som väljer en viss utförare. Du har rätt att när som helst byta utförare/familjerådgivare och du behöver inte ange orsak.

Kontaktuppgifter till de familjerådgivningar som har tecknat avtal med Haninge kommun finner du här. Listan fylls på efterhand. Presentation av deras arbetsmetoder, profilering m.m. hittar du på deras egna hemsidor.


Godkända familjerådgivare

AB Aktiv Familjerådgivning AFR

Besöksadress:
Tjärhovsgatan 32, 2 tr på Södermalm i Stockholm och Olofsgatan 10, 3 tr på Norrmalm i Stockholm

Tfn:
08-718 39 60

Telefontid:
817, tidsbeställning kl 12.3013.00

Mottagningstider:
Måndag 819, tisdag 817, onsdag 817, torsdag 819, fredag 817

info@aktivfamiljeradgivning.se
www.aktivfamiljeradgivning.se
Språk: Svenska och engelska

AB Söderstöd

Besöksadress:
Krukmakargatan 35 C på Södermalm i Stockholm

Tfn:
08-702 20 89

Telefontid:
Måndag –Fredag 0717. Övrig tid e-post

Mottagningstider:
Måndag 8.3020, tisdag 8.3017, onsdag 8.3017, torsdag 8.3020, fredag 8.3017, varannan lördag 915.

bokning@soderstod.se
www.soderstod.se
Språk: Svenska, engelska och spanska

Familjerådgivning City (jur Mentea AB)

Besöksadress:
Målargatan 7, Stockholm och Hornsgatan 75, Stockholm

Tfn:
0770-33 06 16

Telefontid:
mån–fredag 8-15, lunch 1213

Mottagningstider:
Samma som telefontid, se ovan

info@familjeradgivningen.com
www.familjeradgivningen.com
Språk: Svenska och engelska

Kyrkans familjerådgivning ekonomisk förening

Besöksadress:
Handenterminalen1, Handen och Södermannagatan 5, Södermalm

Tfn:
08-615 11 70

Telefontid:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl 11–12, onsdag kl 12.15-13

Mottagningstider:
Måndag 819, tisdag 817, onsdag 819, torsdag 817, fredag 818.45

kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com
www.kyrkansfamiljeradgivning.org

Språk: Svenska och engelska

Soultime

Besöksadress:
Götgatan 19, Stockholm

Telefon:
0707-38 37 01 eller 0706-71 02 96

Telefontid:
Måndag – Torsdag 8 – 21, Fredag 8 - 17

Mottagningstider:
Måndag – Torsdag 8 – 21, Fredag 8 - 17

E-post:
inger.kvissberg@gmail.com

Länk:
www.soultime.se

Språk:
Svenska, engelska, spanska och tyska.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 februari 2017