Utbilda dig till gruppledare i föräldraprogrammet ABC – alla barn i centrum

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Nu söker vi dig som vill bli gruppledare för ABC - alla barn i centrum.

Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Det är det ABC-föräldraträffar handlar om och därför Haninge kommun erbjuder alla föräldrar möjlighet att delta i föräldraträffarna ABC.

Utbildningen till gruppledare i ABC (Alla barn i centrum) består av fyra och en halv utbildningsdagar. Parallellt med gruppledarutbildningen håller du en föräldragrupp tillsammans med en annan gruppledare, dag- eller kvällstid. En föräldraträff är 2.5 timme.

Kriterier för att bli gruppledare i ABC

  • Arbetar med föräldrar och/eller barn.
  • Erfarenhet av att hålla föräldragrupper eller annan gruppverksamhet.
  • Egen motivation att ha ABC föräldragrupper och gå utbildningen.
  • Möjlighet i din tjänst, eller på sin fritid (bisyssla som arbetsgivaren godkänt) leda ABC föräldraträffar mot ett arvode efter avslutad utbildning.
  • Möjlighet att delta i lokala nätverksträffar, fortbildning och handledning efter avslutad utbildning.

Övrig information: Till årets gruppledarutbildning söker vi i Haninge särskilt gruppledare som utöver det svenska språket kan polska, turkiska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Datum för utbildning:
6 september 9.00-16.00
20 september 9.00-16.00
4 oktober 9.00-16.00
18 oktober 9.00-16.00

Sista ansökningsdag: 30 juni 2018. Din anmälan kommer att bekräftas av Inger Dahlberg.

Utbildningsplats och kostnad: Haninge kommun (lokal meddelas i god tid inför kursstart). Är du verksam i Haninge kommun och vill leda ABC-grupper i Haninge är utbildningen kostnadsfri. Samtliga kursdeltagare införskaffar själv kurslitteraturen Fem gånger mer kärlek (Martin Forster).

Utbildningsledare: Inger Dahlberg i samarbete med Stockholms stad/PLUS och Karolinska Institutet som förvaltar programmet ABC.

Information om ABC: www.allabarnicentrum.se eller www.forster.se/kometabc/

Frågor: inger.dahlberg@haninge.se  08-606 83 67

Gruppledare ABC

 

För dig som jobbar i Haninge kommun

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 december 2017