En frisk generation

Haninge kommun driver sedan hösten 2013 verksamheten En frisk generation. I dagsläget finns vi på Vikingaskolan i Handen och Höglundaskolan i Jordbro.

Om verksamheten

Vi erbjuder alla familjer där ett barn går i årskurs 2 i de aktuella skolorna att delta i En frisk generation. Att delta i En frisk generation är gratis och hela familjen är välkommen oavsett ålder eller tidigare idrottserfarenhet. Därmed når vi en bred åldersgrupp, men främst barn mellan 4-12 år samt deras föräldrar.

Verksamheten bygger på ett samarbete med det lokala föreningslivet. Föreningar kommer och visar upp sin verksamhet för våra medlemmar i 4-veckors perioder. Familjerna tränar tillsammans och hinner få en bra bild av respektive aktivitet och kan efteråt utföra den på egen hand eller bli medlem i föreningen.

Aktiviteter varje vecka

Under ett års tid har familjerna två familjeaktiviteter i veckan, en vardag och en helgdag. Två olika typer av aktiviteter erbjuds varje månad ex. fotboll, basket, innebandy, dans, friluftsaktiviteter, skidåkning, skridskoåkning m.m. Aktiviteterna koordineras av ledare från En frisk generation samt ledare från lokala idrotts-, och friluftsföreningar. Vid varje avslutad vardagsaktivitet serveras också en måltid i skolans matsal för att främja goda och hälsosamma matvanor. Helgpassen avslutar vi alltid med frukt.

Filmer

Film om vår verksamhet

Film om årsrapporten 2015

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 augusti 2016