Familjehem

Fotograf: mostphotos

I Haninge kommun finns det barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sin biologiska familj. Ett familjehem tar emot barn under en period av barnets liv eller under hela barnets uppväxt. Vi söker därför familjer som vill göra skillnad och hjälpa ett barn vidare i livet.

Vill du veta mer om hur det är att vara familjehem?

I vår välkomnar vi alla som är intresserade av att veta mer om familjehem eller kontaktfamiljer på två informationsträffar i Haninge kommunhus. 

Torsdag 22 februari kl. 16.45. Anmälan senast 20 februari till pirkko.alm@haninge.se

Torsdag 19 april kl. 16.45. Anmälan senast 17 april till karoline.karlsson@haninge.se


 Mer om familjehem

Gör ett självtest och lämna ert intresse

Att vara familjehem är roligt och givande samtidigt som det ibland kan vara svårt och ta tid. Barn som placeras i familjehem har ofta fått en svårare start i livet än andra barn. Det kan innebära att de behöver extra stöd och vägledning. Ytterligare en grupp barn och unga som behöver familjehem är de som flytt från svåra förhållanden i sina hemländer. Vi söker familjer som är intresserade av att bli familjehem och hjälpa ett barn vidare i livet.

Familjehem kan se väldigt olika ut precis som barn och ungdomars behov kan variera. Viktigast är att familjehemmet har tid, plats och engagemang för ett barn samt kan erbjuda trygghet och en stabil social situation. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande.

Ert ansvar och vårt stöd

Som familjehem ansvarar ni för barnets dagliga behov och omsorg. Ni får kontinuerligt stöd av socialtjänstens handläggare i det arbetet. Våra familjehem får även utbildning samt extern handledning vid behov. Som familjehem har du oftast många samarbetspartners; handläggare på socialtjänsten, personal i skola eller barnomsorg, barnets föräldrar och släktingar. En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är att stödja barnets relation till sin ursprungsfamilj.

För att du ska få ta emot ett barn eller ungdom i din familj krävs ett godkännande från socialnämnden. För ett godkännande görs en familjehemsutredning som omfattar flera hembesök, intervjuer och kontroll i offentliga register.

Verkar detta intressant?
Ring gärna våra familjehemsrekryterare för mer information eller gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 januari 2018