Dagverksamhet

Fotograf: Fredrik Hjerling

Kvalitetsdeklarerad tjänst

Som stöd för dig att bo kvar hemma eller om du är i behov av anhörigavlastning, kan kommunen erbjuda dagverksamhet med två inriktningar. Demensdagverksamhet och dagverksamhet med social inriktning. På dagverksamheterna erbjuder vi socialt stöd och aktiviteter för att tillvarata och bibehålla de fysiska och psykiska funktioner som är anpassade till dina speciella behov.

Några exempel dagverksamheten kan hjälpa till med

  • Stöd vid måltider
  • Promenader
  • Olika spel
  • Sittgymnastik

Personalen arbetar utefter Haninge kommuns värdegrund, omtanke, ödmjukhet och engagemang, vilket gör att ni som gäst känner trygghet, glädje och delaktighet. Målet är att vi bidrar till en god livskvalitet.

Så ansöker du om dagverksamhet

Dagverksamhet beviljas enligt socialtjänstlagen efter bedömning av en biståndshandläggare.

Du kan ansöka om dagverksamhet på följande sätt:

Använd blanketten "Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen"

Använd dig av äldreförvaltningens Medborgarvy som är en e-tjänst

Avgift för dagverksamhet

Du betalar 60 kronor per dag, då ingår vid behov resor till och från dagverksamhet, frukost, lunch och kaffe med dopp.

Din rätt att påverka

En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och kontaktperson på dagverksamheten för att kunna tillgodose dina behov och önskemål. Genom din medverkan tillförsäkras du delaktighet och inflytande.

Dagverksamhet – Allmän

Som stöd för dig att bo kvar hemma eller om du är i behov av anhörigavlastning, kan kommunen erbjuda dagverksamhet. På dagverksamheterna erbjuder vi socialt stöd och aktiviteter för att tillvarata och bibehålla de fysiska och psykiska funktioner som är anpassade till dina behov.

Du får en plats på dagverksamhet genom att ansöka om detta hos biståndshandläggare. Handläggaren utreder och fattar beslut.

Källan – Tallhöjden
Källvägen 21, Handen
08-606 81 22

Parkvillan – seniorcentrum Västerhaninge
Ringvägen 2 b
08-606 92 09

DAGVERKSAMHET – Inriktning demens

Som stöd för dig att bo kvar hemma eller om du är i behov av anhörigavlastning, kan kommunen erbjuda dagverksamhet. På dagverksamheterna erbjuder vi socialt stöd och aktiviteter för att tillvarata och bibehålla de fysiska och psykiska funktioner som är anpassade till dina behov.

Du får en plats på dagverksamhet genom att ansöka om detta hos biståndshandläggare. Handläggaren utreder och fattar beslut.

Hagagårdens dagverksamhet
Skomakarvägen 15, Vendelsö
08-606 74 85

Hörnet – Tallhöjden
Källvägen 23, Handen
08-606 74 62

Gnistan – Brandbergens seniorcentrum
Jungfruns gata 419
08-606 78 48
08-606 82 32

Vad menas med kvalitetsdeklarerad tjänst?

En deklaration av våra tjänster innebär att du får veta vad du har rätt till och kan vänta dig av kommunens olika tjänster. Kvalitetsdeklarerade tjänster ger förhoppningsvis nöjdare medborgare, brukare och medarbetare.

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 oktober 2016