Natur- och kulturguidningar

Ärtsångare Foto: Malin Löfgren Fotograf: Malin Löfgren

Haninge har en fantastisk och omväxlande natur med höga natur- och kulturvärden. För att du ska få möjlighet att uppleva och lära dig mer om Haninges natur- och kulturmiljöer arrangerar kommunen guidningar för allmänheten.

Kommande guidningar

Inga guidningar är planerade förrän till våren.

Alla guidningar, där inget annat anges, är gratis och kräver ingen föranmälan. Guidningarna genomförs oavsett väder och oavsett antal deltagare. Angivna busstider gäller med reservation för ändringar i tidtabellerna. Tänk på att ta på kläder efter väder.


Så arbetar kommunen med naturvård

Naturvården syftar till att naturvärden, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Vi vill också sprida kunskap och förståelse, och samtidigt möta behoven som människor har av att använda naturen.

Naturvården i Haninge kommun

Kontakt för den här sidan: malin.lofgren@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 november 2017