Upphandling

Upphandlingsnämnden förser både Haninges och Nynäshamns kommuner med avtal och inköpsmöjligheter.

Upphandlings Södertörns logga


Upphandlingsodertorn.se är webbadressen som numera gäller för allt om upphandling i Haninge och Nynäshamns kommuner. På webbplatsen finns all information samlad för dig som vill lämna anbud och för dig som är beställare.

Information gällande uppdatering av Lov Hemtjänst Haninge SUN 69/2013

Kommunen har behov av att uppdatera vissa delar i befintligt förfrågningsunderlaget och har därför beslutat att annonsera nytt reviderat förfrågningsunderlag som kommer att ersätta befintligt avtal SUN 69/2013.

Inga nya ansökningar kommer att ta emot fram till dess att nytt Förfrågningsunderlag publicerats informerar Socialförvaltningen och Äldreförvaltning.

Befintliga leverantörer till kommunen

Befintliga Leverantörer kommer att ges möjlighet att förnya sitt kontrakt utan att inkomma med en helt ny ansökan. De nya kraven godkänns genom att ett nytt avtal signeras mellan parterna. Mer information kommer att skickas ut separat per mail och brev inom kort.

Nya ansökningar till kommunen

Nya ansökningar kan inkomma först efter det att nytt förfrågningsunderlag är publicerat, kommunen uppskattar att nytt förfrågningsunderlag publiceras under mars månad 2017.

Effektiva inköp

Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun har efter upphandling tecknat avtal med Visma för deras e-handelstjänst Proceedo som kommer att automatisera, effektivisera och förenkla kommunens inköpsrutiner.

Effektiva inköp är Haninge och Nynäshamns valda sätt att arbeta med inköp och samordnad varudistribution. Det innebär ett nytt sätt att arbeta med inköp och logistik vilket inkluderar nya roller, nya rutiner och ett nytt system för e-handel. Denna förändring kommer att hjälpa oss att följa avtal och sänka inköpskostnaderna.

Projektet kommer att påverka alla som idag beställer varor eller tjänster eller hanterar fakturor. Du som påverkas av detta kommer att informeras och utbildas enligt den roll du kommer att inneha.

Projektet är i full gång och införandet kommer att påbörjas under första halvan av 2016.

Samordnad varudistribution

Beställningar och leveransdagar

Varubeställningar görs på samma sätt som vanligt men observera att flera nya livsmedelsavtal har tecknats. Gör beställningarna i god tid för de leveransdagar som är aktuella.

Leveransdagar är måndagar och onsdagar, samt i några fall även fredagar.

Fakturor
Fakturan för varorna kommer till er enhet precis som tidigare. Fraktkostnaden från Widrikssons kommer till en början att tas centralt.

Vid fel på varan
Reklamation av varorna ska göras hos leverantören.

Vid fel på leveransen
(Fel antal kollin, trasiga ytterförpackningar med mera)
Widriksson, 08-588 929 05
sodertorn@widrik.se

Mer information om samordnad varudistribution

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 november 2016