Vår vision, värdegrund och kärnvärden

Vision

Haninge kommuns vision är att vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare och bedriva Sveriges bästa kommunala verksamhet.

Värdegrund

Alla våra medarbetare förväntas dela vår värdegrund som är att:

  • Verksamheten präglas av långsiktigt hållbar utveckling; ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
  • Ständigt arbeta för medborgarna samt förbättra och utveckla verksamheten utifrån uppdraget.
  • Bemöta våra medborgare med professionalitet och respekt.
  • Värna om kommunens resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt där medarbetaren utgör vår viktigaste tillgång.

Kärnvärden

Våra kärnvärden som är ledstjärnor för alla våra verksamheter och alla våra medarbetare:

  • Nytänkande – vi är hela tiden beredda att tänka och göra nytt och annorlunda för att se möjligheter och hitta de bästa lösningarna för våra kunder nu och i framtiden.
  • Omtanke – vi bryr oss om våra kunder, våra kollegor, vår omvärld. Vi tar ansvar på allvar och det märks i vårt bemötande och vårt sätt att se på våra uppdrag; vi är engagerade och professionella.
  • Naturnära – vi arbetar i vardagen för en hållbar utveckling med harmoni och livskvalitet för våra kunder i fokus.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 april 2017