Tove, behandlingspedagog

Tove Valencia arbetar som boendestödjare (behandlingspedagog) på Folkparkens stödboende i Handen. Fotograf: Olof Holdar

Tove Valencia arbetar som boendestödjare (behandlingspedagog) på Folkparkens stödboende i Handen.

Varför valde du att börja arbeta i Haninge kommun?

- Därför att jag ville arbeta inom socialpsykiatrin i min hemkommun.

Vad gjorde du innan du började hos oss?

- Jag arbetade inom handeln en herrans massa år innan jag bestämde mig för att vidareutbilda mig till behandlingspedagog.

Vad är det som gör att du trivs?

- Närheten till arbetet samt själva arbetsplatsen. Jag trivs väldigt bra med mina arbetskamrater och med mina arbetsuppgifter. Jag styr till stor del själv över mina dagar och mitt arbete blir därför vad jag själv gör det till.

Vad innebär ditt arbete/uppdrag? Hur kan en dag se ut?

- Människor med psykisk funktionsnedsättning får ofta svårt att få vardagen att fungera. Att arbeta som boendestödjare innebär att fungera som ett personligt anpassat stöd. Målet är att kunna ge våra brukare en ökad känsla av meningsfullhet och social gemenskap. Vår roll är att underlätta för boenden att utföra aktiviteter och att hantera sin vardag och hemliv genom att utföra dessa tillsammans utifrån dennes behov och förutsättningar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att arbeta med sig själv som redskap! Det krävs ganska mycket tålamod och påhittighet i mitt arbete. Förändring är inte lätt och en stor del av min tid går till att stödja och motivera mina brukare. Relationen och tillit är det absolut viktigaste, utan den är mitt arbete nära på omöjligt. Vi måste kunna visa respekt för brukarna. Att förmedla att delaktighet och självbestämmande är en självklarhet. Vårt arbete är att göra med personen, inte åt. Vilket innebär att börja jobba mot mål där individen kan lyckas genom ansträngningen och inte sätta för höga mål.

Vad är det bästa med att arbeta i Haninge kommun?

- Här finns allt precis bakom hörnet! Allt ifrån shopping till friluftsliv vilket är väldigt viktigt inte bara i arbetet utan också för mig som bor i kommunen.

Hur ser dina utvecklingsmöjligheter ut?

- Mycket bra! Haninge kommun uppmuntrar oss att kontinuerligt uppdatera våra kunskaper inom arbetet, detta gör att vi hela tiden utvecklas i vår yrkesroll.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 april 2017