Personalföreningar

Personalföreningen i kommunen – PIK

"Ju mer vi är tillsammans desto starkare blir vi” är slogan för vår personalförening PIK.

Föreningens målsättning är att verka för och främja trivseln bland kommunens anställda och bidra till att alla anställda mår bättre såväl psykiskt som fysiskt.

Föreningen vill sätta ”guldkant” på fritiden genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter, som anpassas efter medlemmarnas intressen och önskemål.

Gemenskaps- och hälsofrämjande aktiviteter prioriteras och allt ska präglas av en god vi-anda.

Några exempel på det gångna årets aktiviteter;

  • buggkurs, yogakurs
  • stadsvandringar
  • teatererbjudanden
  • olika friskvårdaktiviteter

Var fjärde anställd är med i föreningen det vill säga cirka 1 200 personer. Föreningen är öppen för anställda i kommunen samt pensionerade före detta anställda. Medlemsavgiften är 15 kronor per månad och medlem. Arbetsgivaren sponsrar föreningen.
www.haninge.se/pik


Konstklubben

Kommunen har en konstklubb, som har till syfte att främja intresse för och kunskap om konst. Medlemmarna får tillfälle att under sakkunnig ledning besöka utställningar och ta del av olika konstaktiviteter. Klubben anordnar besök på konstutställningar, ateljébesök hos konstnärer samt har föreläsningar. Två gånger per år anordnas en konstutlottning bland medlemmarna.

Några exempel på det gångna årets besök;

  • ”Vår Gård” – en konstupplevelse i Saltsjöbaden
  • Marabouparkens Konsthall i Sundbyberg.

Konstklubben är öppen för kommunens anställda samt pensionerade före detta  anställda. Klubben har cirka 330 medlemmar. Avgiften är 25 kronor per medlem och månad. Kommunen sponsrar föreningen.

Har du ett brinnande konstintresse eller vill du lära dig något nytt?  Var femte anställd är medlem i vår personalförening (PIK) eller vår konstförening (Konstklubben i Haninge kommun). 

Föreningarna är mycket uppskattade och anordnar många olika utflykter och aktiviteter som är rabatterade eller subventionerade. Här ges du också möjlighet lära känna kollegor från andra  verksamheter också utanför arbetsplatsen.  
www.haninge.se/konst

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 april 2017