Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap

I Haninge kommun har vi ca 200 chefer som är viktiga i vårt arbete med tydligt medborgarfokus. Vi har tagit fram "Riktlinjer för chefer" som ett led i att tydliggöra våra chefers uppdrag och förhållningssätt. Vi genomför chefsutbildningar i egen regi inom områden som arbetsrätt, arbetsmiljö och rekrytering. Vi har även ett etablerat samarbete med en leverantör som ger möjlighet till individuella och skräddarsydda insatser för såväl chefer som arbetsgrupper.

Läs Riktlinjer för uppdraget som chef i Haninge kommun

Medarbetarskap

I Haninge är vi ca 5000 medarbetare som alla har uppdraget att arbeta med tydligt medborgarfokus. Det är viktigt att alla medarbetare känner stolthet över sitt samhällsuppdrag. Detta innebär att du som medarbetare; - Delar Haninge kommuns värdegrund och vision och agerar utifrån dessa - Samarbetar och kommunicerar - Är engagerad i och tar initiativ till verksamhetens utveckling.

Läs Riktlinjer för uppdraget som medarbetare i Haninge kommun

Utvecklingsmöjligheter

För din utveckling som medarbetare har du en mängd alternativ till ditt förfogande: din chef, dina kollegor, specialister inom olika områden, nätverk och skräddarsydda och mer generella kompetensutvecklingsinsatser av olika slag. Alla våra medarbetare har rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan som tas fram i samband med våra Resultat- och Målsamtal.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 april 2017