Jannice, förskollärare

Fotograf: Olof Holdar

Jannice Jarpe arbetar som förskollärare på Trummans förskola i Brandbergen.

Hur kom det sig att du blev förskollärare? 

- Jag har alltid arbetat med barn, mest utsatta barn och ungdomar samt unga vuxna med neurospykiatriska funktionshinder, och tänkt att jag skulle vilja vara med och påverka tidigare i åldrarna. Att finnas där och göra skillnad, lägga grunden för framtiden, ge barnen en bra och trygg start i livet var den mest pådrivande kraften. Under 2013 läste jag 15 hp inom specialpedagogik på Stockholms universitet och arbetade samtidigt som vikarie i förskolan. Mina kunskaper gjorde skillnad för barnen och jag kände att det här var alldeles rätt för mig och valde därför att utbilda mig till förskollärare.  Mitt arbete är oerhört varierande och stimulerande där jag får utmana mig själv dagligen tillsammans med barnen.

Vad gör du på jobbet?

- Mitt arbete som förskollärare innebär bland annat att jag tillsammans med mina kollegor ska lägga grunden för ett livslångt lärande för barnen, där trygghet, lärande och nyfikenhet går hand i hand. Att varje dag få möta barnen där de är, med deras lust och nyfikenhet att utforska sin omvärld, gör att jag längtar att få gå till jobbet varje dag.

- I vårt projekt "Bygga Drömvär(l)den"  ska vi bland annat bygga framtidens medborgare och det gör vi genom glädje, delaktighet, inkludering och meningsskapande. När vi arbetar med att räkna klossar när vi bygger torn och barnen har roligt samtidigt som vi benämner matematik, så följer den känslan med dem högre upp i skolåldern. Barnen kanske inte minns mig eller exakt det vi gjort, men de kommer för alltid minnas den glada känslan i kroppen när de arbetar med matematik, naturkunskap, teknik eller vad de nu må vara vi arbetat med.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är att det är stimulerande, tryggt, roligt och utmanande på samma gång. Min arbetsgivare tror på mig och att jag kan. Detta är viktigt för våra barn på förskolan och när vi känner att vi är viktiga som anställda, så är det naturligt att förmedla samma känsla till barnen, att de är viktiga och att vi tror på att de kan. Jag drivs av utmaningar och stimulans och detta får jag i mitt arbete. Jag har aldrig tråkigt eller känner mig uttråkad på min arbetsplats.

Hur är Haninge kommun som arbetsgivare?

- Att ha Haninge kommun som arbetsgivare är för mig trygghet, stabilitet och framtidstro. Balansen mellan jobb och fritid ligger på en bra nivå, eftersom jag är en person som privat har värderinga som stämmer överens med det Haninge Kommun står för. Jag känner att min arbetsgivare tror på mig och litar på mig, vilket är enormt viktigt att känna som arbetstagare.

Hur ser dina utvecklingsmöjligheter ut?

- Jag ser ljust på framtiden. Jag har möjlighet att utvecklas och växa i min yrkesroll och att även vidareutbilda mig och få kompetensutveckling om jag önskar det. Jag gillar att ha många bollar i luften och blir lätt uttråkad av enformighet. I mitt arbete som förskollärare finns det ingen risk att bli uttråkad eftersom möjligheterna att stimuleras ligger på en nivå som passar alla. Jag är medveten om att jag kan utvecklas och att jag får vara med att utveckla verksamheten, vilket gör möjligheterna oändliga i stort sett.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 april 2017