Gustav, idrottslärare

Fotograf: Olof Holdar

Gustav Persson arbetar som idrottslärare på Måsöskolan i Vega.

Hur kom det sig att du blev idrottslärare?

- Jag har alltid varit intresserad av idrott. Under hela min uppväxt har jag lagt massor av tid på träning och fysiska aktivitet i olika former. Träningen har alltid gjort mig glad och jag har alltid sett fram emot nästa träningstillfälle. Jag har fått många vänner genom min träning och ofta haft en känsla av sammanhang när jag är i ett lag eller en träningsgrupp. När jag som alla andra började fundera på framtid och yrken så ville jag kunna fortsätta jobba med fysisk aktivitet samt förmedla all glädje jag haft kring detta till andra. Idrottslärare var då ett naturligt alternativ som jag tidigt började sträva mot. Så vägen in till att bli lärare gick i första hand genom idrotten och viljan att förmedla den glädje som det gett mig.

Vad gör du på jobbet?

- I första hand innefattar min tjänst på jobbet att undervisa barnen i ämnet idrott & hälsa. Detta innebär att jag planerar, genomför och utvärderar undervisning. Dessa är de tre mest återkommande arbetsuppgifterna. Men runt omkring detta finns det massor av arbetsuppgifter som inte alltid är konkret utskriva i arbetsbeskrivningen. Dessa kan vara t.ex. konflikthantering mellan elever, dialoger med kollegor om ämnesintegrering, struktur och organisation på skolan, kontakt med vårdnadshavare samt kartläggningar av specifika elever. 

- I min roll är jag även lokalt ansvarig för vår pedagogiska plattform (Schoolsoft) samt sitter med i skolan trygghetsteam som arbetar förebyggande mot mobbning på skolan. 

- Jag tillhör ett arbetslag som diskuterar övergripande frågor som berör skolan och undervisningen. 

- Jag har även fått förmånen att arbeta med IT på skolan genom ett försteläraruppdrag där jag bland annat hjälper skolan att kommunicera sin verksamhet till vårdnadshavare samt skapar visuella strukturer för schemaläggning. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är möjligheten att få arbeta under eget ansvar. Både vad det gäller tider, upplägg, struktur och undervisning. Jag planerar min egen undervisning utifrån rådande styrdokument och lokala förutsättningar. Jag lägger upp min planeringstid på det sätt som passar mig. Dvs jag kan välja hur jag planerar, när jag planerar och på vilket sätt jag planerar min undervisning. Det finns såklart även lokala riktlinjer som jag behöver följa, samt lektioner och mötestider att ta hänsyn till, men i övrigt så äger jag min egen undervisning och dess struktur. Det gör att jag kan vara väldigt flexibel och får lätt att ta vara på en tanke eller idé. 

Hur är Haninge kommun som arbetsgivare?

- Haninge kommun är en seriös arbetsgivare som verkar vilja utvecklas och hela tiden ta nya steg. Jag har varit anställd på två olika skolor i Haninge kommun. Skolorna har varit i olika stadium och har således haft olika chefer och personal. Jag upplever dock att jag kunnat känna igen tänk och struktur mellan dessa vilket talar för att kommunen försöker driva en gemensam linje.

- Haninge kommun satsar t.ex. på en forskningsbaserad dialogform (CPS) med barn som kommunen just nu jobbar med att implementera i skolorna. I övrigt så känner jag att jag är anställd av min skola, men att kommunen är min arbetsgivare. Min skola är väldigt duktiga på att ta hand om sin personal. Vi får väldigt mycket ansvar och flexibilitet i våra yrkesroller. Våra chefer låter oss äga vår egen undervisning och vi lärare har 10 timmar förtroendetid per vecka som vi har rätt att använda var/när vi vill. Vi har en tydlig och positiv dialog mellan personal och ledning samt personalen emellan. Vi försöker skapa en gemensam linje som vi driver tillsammans för att skapa tydlighet för våra barn, men vi har fritt spelrum att använda vår egen pedagogik i klassrummet. 

Hur ser dina utvecklingsmöjligheter ut?

- Jag har tagit många utvecklingssteg sedan jag började arbeta i Haninge kommun. Dialogen mellan mig och mina chefer har varit viktig för den aspekten. Vi har haft kontinuerliga samtal där jag alltid uttryckt hur jag vill att mitt nästa steg skall se ut och vilka utvecklingsmöjligheter jag är intresserad av. Det är lätt att känna att det inte finns så många utvecklingssteg som lärare, men enligt mig stämmer inte den tanken. Jag ser utvecklingsmöjligheter nästan överallt. I min egen undervisning, i dialogen med barnen, kring skolans rutiner, i lärarrollen, i olika grupptillhörigheter samt inom IT och kommunikation. Min tanke är att man alltid kan göra det lättare för alla inblandade i skolan och så länge tanken är genomförbar och långsiktig så bör den provas. Jag har fått mycket bra gehör och möjligheter att prova, undersöka och utveckla både mig själv och min arbetsplats tack vare förtroende och en bra dialog med ledningen på skolan. 

 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 april 2017