Förmåner

För att uppmuntra medarbetare till en hälsosam livsstil har Haninge kommun två lägenheter i Vemdalen, friskvårdskuponger och ett komplett utrustat gym i kommunhuset. En annan förmån är att vi ger medarbetarna möjlighet till semesterväxling och naturligtvis har vi tjänstepensionsavtal.

Lägenheter i Vemdalen

Som medarbetare i Haninge kommun kan du hyra en av våra två fullt utrustade lägenheter i Vemdalen. Lägenheterna består av storstuga med köksavdelning och matplats, duschrum, ett stort rum och två mindre och har tillsammans sex sovplatser, samt även möjlighet till två extrabäddar. Du måste för att hyra vara anställd av kommunen eller vara förtroendevald och ha en anställning som omfattar minst 40 procent av en heltidstjänst.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget höjdes från och med januari 2016 till  2000 kronor per anställd och år. Beloppet gäller tillsvidareanställda. Vikarier och visstidsanställda tilldelas 500 kronor. De som arbetar längre än 3 månader tilldelas ytterligare 1 500 kronor efter dessa 3 månader (och kommer då upp i hela beloppet om totalt 2 000 kronor).

Gymmet i kommunhuset

Gymmet har öppet för alla tillsvidareanställda i Haninge kommun. I gymmet hittar du löpmaskiner, cyklar, crosstrainer, träningsmaskiner med mera. Gymmet med generösa öppettider måndag-fredag är kostnadsfritt för dig som är anställd i kommunen och du kan boka tid med en av gymmets instruktörer för en genomgång och en personlig rådgivning.

Ledighet

Många arbetsplatser hos oss har flextid eller årsarbetstid och är du mellan 40-49 år har du 31 dagars semester per år. Vid fyllda 50 år har du 32 dagars semester per år. Många medarbetare har också möjlighet att semesterväxla upp till sex dagar – du växlar helt enkelt innevarande års semesterdagstillägg mot extra ledighet.

Tjänstepension och försäkringsskydd

Det finns två tjänstepensionsavtal som du kan omfattas av beroende på ålder:

  • AKAP-KL, avgiftsbestämd kollektivavtalad pension, gäller från och med 2014 för anställda födda 1986 och senare. Ingen undre åldergräns finns. Avsättningen till pension är 4,5% av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På lön över 7,5 – 30 inkomstbasbelopp är avsättningen 30 %.
  • KAP-KL, Kollektivavtalad Pension, gäller för anställda födda 1986 och tidigare. Avsättningen till pension är 4,5 % av lönen. På lön över 7,5 inkomst-basbelopp tillkommer dessutom en förmånsbestämd ålderspension som bl a beräknas efter lön och anställningsår.

Du väljer själv utifrån ett urval av försäkringsbolag vilket bolag som ska förvalta din tjänstepension. Du kan välja mellan traditionell- eller fondförsäkring. Kommunen har också en pensionspolicy, i vilken bl a löneväxling till pension ingår.

Du har också kollektivavtalade försäkringar som är kopplade till din anställning:

  • AGS-KL, avtalsgruppsjukförsäkring. Gäller vid sjukdom som varar i mer än 90 dagar, samt vid beslut från Försäkringskassan om sjukersättning.
  • TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Gäller vid till exempel vid olycksfall i arbetet, till och från arbetet så kallat färdolycksfall med mera. Ersättning kan utgå för bl a förlorad arbetsinkomst och ersättning för kostnader med mera.
  • TGL-KL, tjänstegrupplivförsäkring vid dödsfall. En trygghetsförsäkring för familjen.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 november 2017