Arbetshälsa

Hälsosatsningar och inspiratörer

Att arbeta hälsofrämjande är en god investering både för individen och arbetsgivaren. Vi arbetar aktivt och långsiktigt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med friska och nöjda medarbetare, och årligen arrangeras kommunövergripande hälsosatsningar och aktiviteter. Som arbetsgivare uppmuntrar vi alla medarbetare till fysisk aktivitet och arbetar aktivt med att öka förståelsen för de egna levnadsvanornas betydelse för hälsan.

Våra hälsoinspiratörer är tillsammans med chefen viktiga resurser i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatserna. Hälsoinspiratörerna får av kommunens samordnare kontinuerlig kompetensutveckling och stöttning i hälsoarbetet på arbetsplatsen.

Alla tillsvidareanställda erbjuds friskvårdskuponger och arbetar du i kommunhuset har du gym i direkt anslutning till din arbetsplats. Övriga anställda är såklart också varmt välkomna att använda gymet.

Rökfri arbetstid

Haninge kommun har rökfri arbetstid. Det innebär att du får röka på din lunchrast men inte under arbetstid. Vi har stödinsatser för den som vill få hjälp att sluta röka, bland annat via vår företagshälsovård, Falck Healthcare AB.

Årets arbetsplats

Haninge kommun utser varje år Årets arbetsplats. Kriterierna som juryn bedömer är hur man arbetar med kvalitet och verksamhetsutveckling inom:

  • Måluppfyllelse och resultat
  • Kund-/brukarfokus
  • Hälsa och arbetsmiljöarbete
  • Medarbetarskap och ledarskap
  • Kompetensförsörjning
  • Ekonomi

Vinnande arbetsplats presenterar sin verksamhet för kommunens chefer. De får också 5000 kr per medarbetare (max 50 000) till valfria verksamhetsutvecklande insatser.

Arbetsplatsundersökning

I Haninge kommun genomför vi varje höst en arbetsplatsundersökning, APU. Det är en möjlighet för alla anställda att påverka och förbättra sin arbetsmiljö. Med resultaten som utgångspunkt uppdateras och genomförs utvecklingsarbeten ute på arbetsplatserna. Vår årliga medarbetarundersökning visar att våra medarbetare upplever att de har tydliga mål och mycket meningsfulla arbetsuppgifter.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 april 2017