Shahriar, dagvatteningenjör

Fotograf: Olof Holdar

Shahriar Vatanijalal arbetar som dagvatteningenjör på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Hur kom det sig att du blev dagvatteningenjör? 

- Jag tycker det är intressant med frågor som rör vatten både på en lokal samt globalnivå. Hur vi ska arbeta med att minska föroreningar samt risk för översvämningar. Jag skolade då om mig och läste en master inom hydrologi och vattenresurser.

Vad gör du på jobbet?

- Just nu arbetar jag med dagvattenutredningar under detaljplaneskedet och med långsiktiga åtgärdsplaner för dagvatten. Jag granskar, ger synpunkter och arbetar fram åtgärdsplaner. I det stora hela handlar mitt arbete om långsiktig planering där jag också är ett stöd till mina kollegor men också till kommuninvånarna. Ett viktigt och roligt arbete tycker jag.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det är att jag får bidra till samhällets bästa. Jag känner att jag är med och formar framtiden och hur Haninge ska se ut som en kommun. Min roll är väldigt bred till skillnad mot konsulter inom samma område som är mer nischade än vad jag är, vilket jag tycker är bra. 

Hur är Haninge kommun som arbetsgivare?

-  I samband med att det finns ett brett utbud av olika projekt så finns det goda möjligheter till kompetensutveckling här. Det tror jag är viktigt för yrkesrollen. 

Hur ser dina utvecklingsmöjligheter ut?

-  Det finns verkligen en framtid med dessa frågor. Jag tror att rollen går att utveckla otroligt mycket då det är en hel del spännande projekt på gång framöver.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 april 2017