Tolkhjälp

Ska du besöka någon verksamhet inom kommunen?
Behöver du tolk?
Säg att du behöver hjälp av en tolk
redan då du bokar in besöket.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 februari 2016