Funktionsnedsatta

Om du har en funktionsnedsättning
får du stöd av socialförvaltningen
för att kunna leva som alla andra.

Det kan vara en fungerande bostad
och arbete eller stöd och hjälp i vardagen.

Kontakta socialförvaltningens avdelning
för stöd och service till funktionshindrade.
Du ringer kommunens växel 08-606 70 00.

Besöksadress:
Haninge kommunhus
Rudsjöterrassen 2
Handen
socialforvaltningen@haninge.se

Färdtjänst

Du som är funktionsnedsatt och inte klarar
att resa med bussar och tåg kan istället få åka taxi eller minibuss.

Det kallas färdtjänst.
För att få färdtjänst måste du ansöka
hos kommunens färdtjänsthandläggare
på socialförvaltningen.

Du ringer kommunens växel 08-606 70 00.
Besöksadress:
Haninge kommunhus
Rudsjöterrassen 2
Handen
socialforvaltningen@haninge.se

Ett Haninge för alla

I Haninge ska alla kunna ta sig fram
även om man har svårt att gå
eller är rullstolsburen.
Det kallar vi tillgänglighet.

Varje år delar kommunen
ut ett pris till någon
som arbetat för att öka tillgängligheten.

Om du vill rapportera ett hinder
eller prata problem med tillgänglighet
kan du vända dig till:

Kristin Bergström
Tillgänglighetssamordnare
08-606 76 31
kristin.bergstrom@haninge.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 februari 2016