Barn och föräldrar

Här finns adresser dit du kan vända dig
om du är orolig för dina barn
eller har problem i din familj.

Stöd för barn och unga

Kommunens familjebehandlingsenhet
hjälper dig och din familj till rätt stöd.

Barn eller tonåringar som haft det svårt
kan till exempel träffas i grupper
och prata om familjens problem.

Skolan och kommunens socialtjänst
kan också hjälpa barn och familjer.

Vill du prata med någon om familjebehandling?
Då ringer du kommunens växel 08-606 70 00.
socialforvaltningen@haninge.se

Familjerådgivning

Om vuxna par har svårt att komma överens
kan de komma till familjerådgivningen
för att prata om sina problem.

Familjerådgivarna har tystnadsplikt.
Det betyder att de inte berättar
för någon om vad som sägs hos dem.

08-606 79 97
Tidsbeställning måndagar, onsdagar och fredagar 13.00–14.00.
Adress: Handenterminalen 1, 136 40 Handen.

Familjerätt

Om föräldrarna flyttar isär
måste de komma överens
om var barnen ska bo och vem som ska betala.

Haninge kommuns familjerättsenhet
hjälper föräldrarna efter en skilsmässa.
De hjälper också till med frågor
om till exempel adoption eller faderskap.

Vill du prata om familjerätt?
Då ringer du kommunens växel 08-606 70 00.
socialforvaltningen@haninge.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 februari 2016