Särskilt stöd, musikklass och hemspråk

En del elever behöver särskilt stöd
för att klara skolarbetet.
De får hjälp av speciallärare, läkare eller psykologer.

Elever som behöver särskilt stöd får gå i särskola.
Det finns särskola för olika åldrar
både för grundskolebarn och gymnasieungdomar.
Det finns också särskola för vuxna.

Prata med kommunens studie- och yrkesvägledare
om du vill veta mer om särskolan.
Du ringer: 08-606 92 56.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 februari 2016